Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 40/05/2016/LCTT-VP

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 02-05-2016
   Nghỉ Lễ 30-4 và 1-5        
 Thứ ba
 03-05-2016
    09h00: Thi chuyển ngạch GV K. Dược
     Thành phần: theo thông báo P. Tổ chức
     Thầy Minh (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       
 Thứ tư
 04-05-2016
           13h00: Làm việc với Đoàn Đại học An Giang
     Thành phần: T. Sơn (VP), T. Chung (TT. ĐTTX&Bằng 2)
     Thầy Bảo (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    -----------------------------------------------------------------
    14h00: Họp sửa Thiết kế số 3 Quang Trung, Đà Nẵng
     Thành phần: T. Sơn (VP), T. Hội (P. KHTC), T. Thắng (P. QL NCKH SV), T. Dương (K. Xây dựng), T. Thắng, T. Trí, T. Minh (K. Kiến trúc), T. Trung (Ban dự án)
     Thầy Bảo (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
    
 Thứ năm
 05-05-2016
    08h00: Thầy Hiệu trưởng làm việc với Trưởng – Phó, TTBM K. KHXH&NV
     Thành phần: Mời T. Thu (BGH) dự và T. Bổn (Viện NC KT&XH), Lănh đạo VP Trường, VP HĐQT
     Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
        14h00: Họp Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp hệ chính qui năm 2016
     Thành phần: theo Quyết định số 1229/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2015
     Thầy Hải(BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    ----------------------------------------------------------------
    15h00: Họp Ban tổ chức Giải bóng đá mini Nam truyền thống Trường Đại học Duy Tân lần thứ VIII – năm 2016
     Thành phần: T. Đức (VP. Công đoàn), T. Trọng (TT. GDTC&QP), T. Ấn (P. CTHSSV), T. Dương (TT. Tổ chức Sự kiện), T. Hải (K. Kế toán), T. Hiền (P. QLKH&CGCN), T. Sơn (TT. QHDN&TVHTSV), T. Thắng (Y tế) và Đội trưởng các đội bóng
     Thầy Sơn (Chủ tịch Công đoàn) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ sáu
 06-05-2016
    07h30: Hội thảo Giới thiệu Giáo dục Hoa Kỳ
     Thành phần: Mời T. Hải (BGH) dự, đại diện Lănh đạo P. ĐT, Giảng viên và sinh viên khoa ĐTQT, GV và SV các khoa có quan tâm
     Lănh sự Quán Hoa Kỳ chủ tŕ, tại Hội trường 713 - K7/25 Quang Trung
    -------------------------------------------------------------
    08h00: Họp công tác chuẩn bị Ngày hội việc làm 2016 và Kỷ niệm 10 năm chương tŕnh Ngày hội việc làm
     Thành phần: Trưởng – Phó các đơn vị sau: VP HĐQT, VP Trường, TT. TS&TT, TT. QHDN&TVHTSV, P. CSVC&KT, P. KHTC, TT. VTM, các Khoa có Sinh viên và đại diện Báo Người lao động
     Thầy Phú (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
    
       
 Thứ bảy
 07-05-2016
   07h00: Khảo sát Tin học        
 Chủ nhật
 08-05-2016
           13h00: Khảo sát Anh văn
  Ghi chú :     Trong quá trình thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương trình Quản lý công văn.
    BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản: Văn phòng Trường Đại học Duy Tân - Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam - Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn - Website:http://duytan.edu.vn